نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 36 12 24

اسکیت کفشی روسرز اورلاندو3 Ross’s Orlando skate shoes

2,700,000 تومان3,200,000 تومان
3 Ross's Orlando skate shoes
 • جنس : پلی پریلین 
 • سایز : قابل تنظیم در سایز 
 • سایز چرخ  :72 میلی متر
 • جنس چرخ : PU
 • جنس چرخ : پلی اورتان
 • ترمز : در انتهای اسکیت پای سمت راست که به چرخها متصل شده است
 • داخل اسکیت جوراب مخصوص با کیفیت دارد
 • محصول : چین 
 • تضمین رضایتمندی شما

اسکیت کفشی فلایینگ ایگل Flying Eagle skate shoes S6S

2,970,000 تومان
Flying Eagle skate shoes S6S
 • جنس : پلی پریلین 
 • سایز : قابل تنظیم در سایز 
 • جنس فریم : آلومینیوم CNC
 • جنس چرخ : PU
 • جنس چرخ : پلی اورتان
 • ترمز : در انتهای اسکیت پای سمت راست که به چرخها متصل شده است
 • داخل اسکیت جوراب مخصوص با کیفیت دارد
 • محصول : چین 
 • تضمین رضایتمندی شما

اسکیت کفشی فری استایل Freestyle shoe skating Z1

2,470,000 تومان
Freestyle shoe skating
 • جنس : پلی پریلین 
 • سایز : قابل تنظیم در دو سایز 32-35 و 36-39
 • اندازه چرخ مدیوم : 70 میلی متر
 • اندازه چرخ الارج : 72 میلی متر
 • جنس چرخ : PU
 • جنس چرخ : پلی اورتان
 • ترمز : در انتهای اسکیت پای سمت راست که به چرخها متصل شده است
 • داخل اسکیت جوراب مخصوص با کیفیت دارد
 • محصول : چین 
 • تضمین رضایتمندی شما

اسکیت کفشی فلایینگ ایگل Flying Eagle skate shoes NT2

2,350,000 تومان
Orland's skating rinks
 • جنس : پلی پریلین
 • سایز : قابل تنظیم در سایز 33-37
 • اندازه چرخ : 72 میلی متر
 • جنس چرخ : PU
 • جنس چرخ : پلی اورتان
 • ترمز : در انتهای اسکیت پای سمت راست که به چرخها متصل شده است
 • داخل اسکیت جوراب مخصوص با کیفیت دارد
 • محصول : چین 
 • تضمین رضایتمندی شما

اسکیت کفشی نش آبی Nash shoe skates

2,350,000 تومان
Nash shoe skates
 • جنس : پلی پریلین
 • سایز : قابل تنظیم در دوسایز از 26 تا 31 و 32-37
 • اندازه چرخ : 76 میلی متر
 • جنس چرخ : PU
 • جنس چرخ : پلی اورتان
 • ترمز : در انتهای اسکیت پای سمت راست که به چرخها متصل شده است
 • داخل اسکیت جوراب مخصوص با کیفیت دارد
 • محصول : چین 
 • تضمین رضایتمندی شما

اسکیت کفشی نش مشکی Nash shoe skates

2,350,000 تومان
Nash shoe skates
 • جنس : پلی پریلین
 • سایز : قابل تنظیم در دوسایز از 26 تا 31 و 32-37
 • اندازه چرخ : 76 میلی متر
 • جنس چرخ : PU
 • جنس چرخ : پلی اورتان
 • ترمز : در انتهای اسکیت پای سمت راست که به چرخها متصل شده است
 • داخل اسکیت جوراب مخصوص با کیفیت دارد
 • محصول : چین 
 • تضمین رضایتمندی شما

اسکیت کفشی رولربلید مدل Rollerblade skates apex

3,930,000 تومان
Rollerblade skates apex
 • جنس : پلی پریلین
 • سایز : قابل تنظیم سایز
 • جنس چرخ : پلی اورتان
 • ترمز : در انتهای اسکیت پای سمت راست که به چرخها متصل شده است
 • داخل اسکیت جوراب مخصوص با کیفیت دارد
 • محصول : چین 
 • تضمین رضایتمندی شما

اسکیت کفشی کینگ فلای مدل Skate King Fly K8

2,050,000 تومان
Skate King Fly
 • جنس : پلی پریلین
 • سایز : قابل تنظیم از 36 تا 39
 • جنس چرخ : پلی اورتان
 • ترمز : در انتهای اسکیت پای سمت راست که به چرخها متصل شده است
 • داخل اسکیت جوراب مخصوص با کیفیت دارد
 • محصول : چین 
 • تضمین رضایتمندی شما